com funciona?

cinc mòduls de gestió

El club disposa de diferents mòduls per gestionar les reserves:


  • Usuaris: control dels socis, assignant-los diferents tipologies

  • Campionats: si hi ha un campionat actiu, els socis temporals també podran realitzar reserves per jugar-hi

  • Reservables: en tot moment podrà decidir si les pistes són obertes o tancades, de forma individual, i també si imposa algun límit mensual de partides que pot realitzar cada associat a títol individual

  • Calendari / Reserves: gestió de les reserves pendents i finalitzades també li permet crear reserves per als socis en cas que aquests no utilitzin internet

  • Rebuts: control dels imports dels consums de les pistes efectuats pels socis, en el cas que en generin, i amb l'opció d'extraure extractes mensuals per a domiciliacions